Saturday, January 9, 2010

Ringkasan Tamadun China

5.1 Latar belakang Tamadun China


i. Sejarah ringkas kelahiran Tamadun China
Zaman Pembinaan
Zaman Keagungan
Zaman Peralihan
Zaman Moden

5.2 Masyarakat dan budaya dalam Tamadun China

i. Bangsa/Etnik Utama China
Han (Cina)
Man (Manchu)
Hui (Cina Muslim)
Ming (Monggol)
Tzang (Tibet)

2. Budaya dalam Tamadun China
Kekeluargaan
Adat resam perkahwinan
Pembentukan keluarga
Menghormati nenek moyang
Sosial
Semangat kerjasama
Pendidikan
Peperiksaan Am Kerajaan
Politik
pemikiran Confusius
Pemikiran Taoisme
Legalisme

5.3 Kepercayaan, pandangan semesta dan nilai-nilai murni dalam Tamadun China

1. Kepercayaan dan pandangan semesta
Tian
Di
Dao
Yin Yang

2. Nilai-nilai murni dalam Tamadun China
Wu Lun (5 Hubungan)
Zhong Yong
Ren
Datung

5.4 Pencapaian dalam pelbagai bidang

i. Pencapaian dan sumbangan Tamadun China
Sains dan Teknologi
Magnet
Kompas
Percetakan
Kertas
Bahan Letupan
Ilmu Pengetahuan
Perubatan
Fizik
Kimia
Farmasi
Astronomi
Pertanian
Kesenian
Kaligrafi
Senibina

5.5 Tamadun Islam di China

1. Sejarah Islam di China
Faktor Penerimaan Islam
Perkembangan Islam

2. Tokoh Islam di China
Laksamana Cheng Ho/Zheng He
Yusuf Ma Zhu
Yusuf Ma Dexing

3. Sumbangan Islam di China
Astronomi
Matematik
Pelayaran
Perubatan
Pembinaan
Kesenian

5.6 Interaksi Tamadun China dengan tamadun lain dan relevansinya di Malaysia


i. Tamadun China dan realiti di Malaysia :
Amalan dan budaya masyarakat Cina Malaysia
Aspek Perniagaan
Aspek Budaya
Aspek Ilmu Pengetahuan
Jatidiri

No comments:

Post a Comment